Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Medzinárodný deň Rómov

Dnes si pripomíname význam a bohatosť rómskej kultúry, tradícií a dejín. Tento sviatok bol ustanovený na počesť prvého celosvetového stretnutia Rómov, ktoré sa uskutočnilo vo Veľkej Británii v roku 1971. Účastníci tohto stretnutia požiadali svetovú verejnosť, aby akceptovala ich vlastné pomenovanie Róm/Rómovia a tiež sa dohodli na symboloch, ktoré ich budú reprezentovať vo svete.
Slovenská republika sa ako demokratická krajina usiluje o presadzovanie práv našich Rómov.

Som rád, že ako splnomocnenec, ktorý zodpovedá za menšinové otázky, mám pri plnení úloh z toho vyplývajúcich možnosť dlhodobo spolupracovať s odborníkmi druhej najpočetnejšej menšiny na Slovensku.