Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu

V neďeľu si pripomíname Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu. 27. januára 1945 oslobodila Červená armáda jeden z najväčších nacistických koncentračných táborov - Auschwitz. Valné zhromaždenie OSN v roku 2005 vyhlásilo tento deň za pamätný deň, ktorým si pripomíname tragédiu nenávisti a odkazujeme civilizovanému svetu, že nezabudneme na obete a nedopustíme ďalšiu genocídu. Ochrana práv a dôstojného života každej menšiny musí byť garantovaná a nie je prípustné, aby sa nenávistné reči sa revitalizovali. Dúfam, že sa ľudstvo vie poučiť zo svojich chýb.