Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Kultúra národnostných menšín 2012

Dňa 28.7.2012 boli úspešní žiadatelia o financovanie z dotačného programu Kultúra národnostných menšín 2012 Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny informovaní prostredníctvom elektronického systému o odporúčanej výške dotácie. Úspešní žiadatelia vo svojom projekte upravia rozpočet v zmysle odporúčanej dotácie a následne ho elektronickou formou zašlú na Úrad vlády SR. Zároveň si žiadatelia budú môcť pripravovať zmluvy o poskytnutí dotácie. Úrad splnomocnenca vyjadruje presvedčenie, že žiadatelia budú tolerovať oneskorenú realizáciu poskytnutia dotácií, ktorá nebola spôsobená úradom splnomocnenca.