Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

K Pamätnému dňu rómskeho holokaustu- Porajmos

Najsmutnejšou kapitolou histórie Rómov v Európe v 20. storočí je nepochybne obdobie druhej vojny, keď boli na rasovom princípe perzekvovaní státisíce Rómov a zavraždení v nacistických koncentračných táboroch. Pamätný deň rómskeho holokaustu-Porajmos- si pripomíname 2. augusta.

„Pri tejto príležitosti vždy zdôrazňujem potrebu neustáleho pripomínania si tragických udalostí a hrôz spáchaných na Rómoch počas druhej svetovej vojny a viesť aj o tejto téme otvorenú diskusiu v spoločnosti.“ Hoci žijeme na Slovensku v demokratickej spoločnosti, ale musíme si uvedomiť, že demokracia je krehká vec. Je stále potrebné si pripomínať všetky tragédie, ktoré boli spáchané na základe rasových a národnostných motívoch v 20. storočí. Toto je jedna z možných foriem zabezpečenia, aby sa história nikdy nezopakovala. Veď ten, kto nepozná svoju minulosť, je odsúdený ju zopakovať.