Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Folklórny súbor Ruthenia oslavoval svoje 10. výročie

Folklórny súbor Ruthenia 4. júna oslavoval 10. výročie svojho založenia. Program pod názvom Chrbtom k horám zachytával pestrú tradičnú kultúru Rusínov a tiež pevné puto k svojej domovine. Pri príležitosti okrúhlého výročia splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky súboru odovzdal Zlatú pamätnú medailu Slovenskej republiky a zablahoželaľ veľa úspechov. Splnomocnenec Bukovszky v rámci podujatia sa stretol a viedol rozsiahlu rozpravu o menšinových právach so štátnou tajomníčkou Ministerstva ľudských a menšinových práv a sociálneho dialógu v Srbsku s pani Olenou Papuga.