Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

12.jún-Deň Rusínov Slovenska

Pred pár dňami som mal tú česť zúčastniť sa 10. výročia folklórneho súboru Ruthenia. Bohatý a dojemný program odzrkadľoval životaschopnosť rusínskej menšiny. Myslím si, že to nie je náhoda. Z pozície splnomocnenca už niekoľko rokov pravidelne navštevujem severovýchodné Slovensko, kde v najväčšej koncentrácii žijú Rusíni. Je to nádherný kraj, ktorý obýva plno srdečných ľudí. Ale v tomto kraji nebol život nikdy ľahký a bohužiaľ ani v dnešnej dobe nie je. Napriek tomu je cítiť a vidieť obrodenie rusínskej identity. Ľudia z menšinového prostredia sa často pozerajú na svoju budúcnosť s letargiou. Má to svoje opodstatnenie, ale mali by sme si nájsť čas aj na oslavu, pretože dnes oslavujeme silu jedného malého národa pod Karpatmi, Deň Rusínov Slovenska.

Posledné sčítanie obyvateľstva nám jednoznačne potvrdilo, že Rusíni sú súčasťou a budúcnosťou Slovenska. Je to živá komunita s bohatou kultúrou a silnou identitou. Rusínsky jazyk má pevné miesto na Slovensku a bude mať zákonom chránenú pozíciu vo viac ako 140-tich obciach.

Rusíni pre zachovanie svojej identity potrebujú hlavne aktívnych ľudí, ktorí sú na svoju identitu a korene hrdí, a ktorých neodradia neúspechy a časté nepochopenie aj vo vlastných radoch. V spolupráci štátu a samospráv je potrebné zabezpečiť také inštitucionálne zázemie, ktoré bude garanciou pre rozvoj Rusínskej menšiny.