Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Ďalšie preklady zákonov na Slov-lexe

V roku 2022 splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky v spolupráci právnym a informačným portálom Slov-lex pokračoval pri zverejnení prekladov právnych predpisov v jazykoch národnostných menšín.

Za ostatné roky sa zverejnili preklady pre príslušníkov národnostných menšín významné zákony. Veľkou výzvou je neustále sledovať zmeny v legislatíve a aktualizovať už zverejnené preklady. Aj z tohto dôvodu  splnomocnenec Bukovszky očakáva, že časť „Právne predpisy v jazykoch národnostných menšín“ v rámci Slov-lexu nebude len výkladnou skriňou, ale bude slúžiť, ako aktuálna a použiteľná právna pomoc pre menšiny.

V roku 2022 sa podarilo aktualizovať preklady zákonov v maďarskej, rómskej a nemeckej časti. Aktualizovala sa aj Ústava SR v ukrajinskej časti. Očakávame, že v nasledujúcom roku sa aktualizujú právne predpisy aj v rusínskom jazyku.

Okrem aktualizácií zákonov sú k dispozícii aj nové preklady zákonov: v maďarčine je dostupný preklad zákona o správnom konaní, antidiskriminačný zákon, zákon o rodine a zákon o obecnom zriadení. V rómčine pribudol preklad zákona o rodine, zákon o petičnom práve, zákon o správnom konaní a zákon o priestupkoch. V nemeckom jazyku viete naštudovať aj občiansky zákonník.

Všetky spomínané predpisy sú dostupné na stránke Slov-lexu v časti https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy-v-jazyku-narodnostnych-mensin