Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Ďalšie podnety vyriešené

Všetky podnety boli od občanov. Väčšina firiem zareagovala promptne a odstránila nedostatky.

Okrem toho NAY Elektrodom vo svojom liste informoval, že ku dňu odoslania odpovedi dali preložiť oznamy na nasledovných predajniach:

  Nové Zámky, Komárno, Dunajská Streda a Rimavská Sobota. Jedná sa o oznamy: otváracie hodiny, oznamy na pokladni, vyzdvihnutie tovaru a reklamácie, oznamy na toaletách, priestor monitorovaný kamerovým systémom, zákaz fajčenia, zákaz vstupu nepovolaným osobám a oznamy týkajúce sa elektronickej ochrany.

Súčasne pracujú na zabezpečení prekladu aj ďalších oznámení.