Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Ďalší podnet vyriešený

Naďalej sa na nás občania obracajú s podnetmi ohľadom menšinového jazykového zákona a žiadajú nápravu pri jeho porušení. Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny víta, že narastá počet podnetov  z radov rusínskej menšiny. Na východe krajiny sa nachádzalo niekoľko železničných staníc a zastávok bez rusínskeho označenia, alebo po schválení nového nariadenia vlády o menšinových obciach bolo nutné ich osadiť. Železnice Slovenskej republiky nás informovali, že chýbajúce tabule doplnili.

V súčasnosti je označených 135 železničných staníc a zastávok aj v menšinových jazykoch.