Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Antibyrokratický zákon musí platiť aj pre menšiny. Aj pri prechyľovaní ženských mien

S prijatím opatrení týkajúcich sa antibyrokratických zákonov už nemusia rodičia po narodení dieťaťa navštíviť príslušné úrady, keďže všetky úradné záležitosti sa dajú vybaviť aj v nemocnici.  Ale ako sa už niekedy stáva, na menšinové práva sa zabudlo a zápis priezviska dieťaťa ženského pohlavia bez slovenského prechyľovania bol možný len dodatočne po návšteve matričného úradu.

Splnomocnenec vlády SR pre menšiny László Bukovszky preto inicioval odstránenie tohto problému a na stretnutiach so zástupcami MIRRI SR, MV SR a NCZI trval na tom, aby bez ďalších zbytočných návštev matrík bolo zabezpečené právo príslušníkov národnostných menšín na matričný zápis priezviska dieťaťa bez prechyľovania. Zainteresované strany sa dohodli, že daný nedostatok odstránia a v elektronickom informačnom systéme umožnia optimalizovať formuláre, čo už je v súčasnosti realitou.

Národné centrum zdravotníckych informácií informovalo úrad splnomocnenca, že Hlásenie o narodení, a teda aj Dohodu o mene a priezvisku doručuje na matriku 49 pôrodníc. Z toho približne 43 už má zmeny implementované vo svojich systémoch, a teda vie v príslušnej Dohode označiť žiadosť o výnimku z prechyľovania. Očakáva sa, že v zvyšných pôrodniciach budú zmeny dostupné do konca mesiaca.

 „Dúfam, že tento nedostatok bol v skutočnosti odstránený, ale vyzývam občanov, ktorí by mali problém so zápisom ženského priezviska, aby kontaktovali môj úrad. Menšinové práva a právo na rovnaké zaobchádzanie musí platiť pre každého občana. Z pozície splnomocnenca vlády pre menšiny je mojou povinnosťou ochraňovať tieto práva“, zdôraznil Bukovszky.