Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Tlač vychádzajúca v menšinovom jazyku

Tituly periodickej tlače v registri MK SR a niektoré podporené v rámci dotačnej schémy Kultúra národnostných menšín alebo Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 2017-2018

Maďarský jazyk
Názov URL adresa
Carissimi - Esély a fogyatékos és egészségkárosodott embereknek  http://www.carissimi.sk/
Tücsök  
Irodalmi Szemle  https://irodalmiszemle.sk/
ATELIER művészeti folyóirat (umelecký magazín) XX. ročník  http://mamsze.sk/category/sajto/
Jó Gazda  http://jogazda.com/
REMÉNY  http://remeny.sk/archivum/
Fórum Társadalomtudományi Szemle 2017 - (Fórum spoločenskovedná revue 2017)  http://forumszemle.eu/
Új Szó  https://ujszo.com/
Alma Mater  http://www.diakhalozat.sk/service/alma-mater/
OPUS - literárny, literárno-kritický, umelecký časopis maďarských spisovateľov na Slovensku  http://opus-folyoirat.sk/
MIZUJS? - časopis pre deti a mládež maďarskej národnosti žijúcej na Slovensku  
KATEDRA - odborný časopis pre maďarskú národnostnú menšinu v odbore pedagogiky  https://katedra.sk/
Časopis Kalligram  
KULISSZÁK - divadelný odborný časopis  
Gombasecký denník 'Vadalma'  
Kabóca – detský časopis  http://www.kabocalap.com/
Szőrös Kő  http://szorosko.eu/
Cserkész – mesačník maďarských skautov  
Új Nő  https://www.ujno.sk/
Gömörország  http://www.gomororszag.sk/foly%C3%B3irat/tall%C3%B3z%C3%B3/
Kürtös  http://www.gomorilap.sk/tag/kurtos/
Partitúra  http://www.partitura.fss.ukf.sk/?tag=partitura
Csallóköz  
VASÁRNAP  https://ujszo.com/vasarnap
Kassai Figyelő  
Géresi Tájékoztató  
Hírmondó  
Kálvinista szemle  http://www.reformata.sk/sajto/
Honti Lapok  
RÉGIÓ  
Terra Hírújság  http://www.terrahirujsag.sk/
DUNATÁJ  https://www.dunataj.sk/
ÖNKORMÁNYZATI SZEMLE  http://www.onkormanyzas.sk/onkormanyzatiszemle.html
KLIKK Out  
MAGYARHÁZ  
PARABOLA  
Madiansky hlásnik/Nagymadi Hírmondó  
Nyékvárkony Lapja  
Szalkai Hírlap  
Csiliznyáradi Szemle  
POZSONYEPERJESI HÍRNÖK  
SZEMPONT  
REFORMÁTUS ÚJSÁG  
Teológiai Fórum  
Szótár  
MAGYAR7  https://ma7.sk/
Má+D16:D52ria Rádió