Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Legislatíva

Upozornenie:

Pri prekliknutí sa na konkrétny zákon, sa vždy ubezpečte, že sa vám zobrazuje aktuálne účinná verzia zákona (sledujte históriu právneho predpisu).

 

Právne predpisy

Základným právnym predpisom upravujúcim práva národnostných menšín v Slovenskej republike je Ústava Slovenskej republiky. Najdôležitejšie medzinárodné zmluvy v oblasti ochrany práv národnostných menšín, ktorými je Slovenská republika viazaná a majú prednosť pred zákonmi sú Rámcový dohovor na ochranu národnostných menšín a Európska charta regionálnych alebo menšinových jazykov.  

Ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce postavenie a práva národnostných menšín

Ďalšie významné medzinárodné zmluvy a dokumenty upravujúce práva národnostných menšín, ktorými je slovenská republika viazaná