Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

XXVIII. zasadnutie Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny