Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

XXVII. zasadnutie Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny