Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

XXVI. zasadnutie Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny