Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

XXIII. zasadnutie Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny