Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

XXII. zasadnutie Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny