Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny očakáva zlepšenie stavu národnostných múzeí