Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Ustanovujúce zasadnutie novozvoleného Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny z 21. septembra 2021