Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Stretnutie so štátnym tajomníkom kultúry