Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Stretnutie s riaditeľom PUĽSu Vladimírom Marušinom