Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Stretnutie s jazykovými skupinami