Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny si s pietou pripomína Pamätný deň rómskeho holokaustu