Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny sa zúčastnil na Záverečnom koncerte Dní českej kultúry 2016