Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny sa stretol s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR