Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny na podujatí Cesty priateľstva