Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny sa zúčastnil konferencie k 25. výročiu Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov