Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny na Multikultúrnych rozhovoroch