Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Splnomocnenec víta nové dvojjazyčné nápisy v predajniach Lidl a COOP Jednota