Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Splnomocnenec v Bruseli