Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Splnomocnenec sa zúčastnil konferencie OBSE k 10. výročiu Bolzánskych odporúčaní