Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Splnomocnenec čestným hosťom kultúrneho podujatia Dni nemeckej kultúry