Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Rokovanie o otázke učebníc pre príslušníkov národnostných menšín