Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Riaditeľka kancelárie na diskusii venovanej výsledkom analýzy mediálneho obrazu Rómov