Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Podpis memoranda o spolupráci medzi MS SR a splnomcnencom