Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Pietny akt kladenia vencov pred Pomníkom padlých bulharských partizánov