Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Pamätný deň holokaustu