Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Otvorenie výstavy Hrdinovia