Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Odhalenie pomníka Petőfimu