Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Návšteva vysokého komisára OBSE Knuta Vollebaeka