Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Návšteva splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny v Komárne