Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Návšteva Prešovského kraja