Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Návšteva nemeckého veľvyslanca na Slovensku Axela Hartmanna