Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Medzinárodná konferencia