Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

László Bukovszky sa zúčastnil na Európskom dni židovskej kultúry v Komárne