Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

László Bukovszky prijal veľvyslanca Maďarska na Slovensku Tibora Petőa