Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

László Bukovszky prijal veľvyslanca Chorvátskej republiky na Slovensku J. E. Aleksandara Heinu