Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Konferencia OBSE k vydaniu Grazských odporúčaní o prístupe národnostných menšín k spravodlivosti