Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Konferencia Národnostné menšiny vo svetle histórie a súčasnosti