Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Dvojjazyčné označovanie informácií týkajúcich sa ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti alebo majetku na elektroenergetických zariadeniach